עברית I English  

Food business consulting
and hosting


our customers

 
Taizu
Zepra
Raphael
Aria
Waldorf Astoria Jerusalem
The Ritz-Carlton Herzliya
Herbert Samuel
Topolopompo
Hudson Brasserie
Cafe Europa
Cafe Noir
ELMA Hotel
Nithan Thai
Popina
Lima Nippo
Sebastian
SasaZu - Prague
Santa Katarina
Agadir
Noir Group
Shila
Rafaello
Minna Tomei
Fourth Floor
Shenkar
Social Club
Shulhan
HaSushia
   
     
 
 YKT,       Telephone: 04-6802555,       Fax: 04-6802556      Cell: 052-4333090,       052-3481765       e-Mail: yktconsulting@gmail.com